تورم بخش خدمات در زمستان 98 چقدر بود؟ اقتصاد کلان

تورم بخش خدمات در زمستان 98 چقدر بود؟

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران در فصل زمستان سال 98 را منتشر کرد.

گزارش متوسط قیمت تولید کننده اقلام منتخب بخش‌های خدمات در ایران فصل زمستان 1398 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر این اساس متوسط قیمت کرایه تخت خواب در آسایشگاه روانی به 12,527,858 ریال رسید که با 35.5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات را داشته است. در همین فصل، متوسط قیمت هزینه نگهداری فرد سالمند 12287403 ریال بوده است که با 27.9 درصد افزایش، رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. همچنین متوسط قیمت بلیط مترو برابر با 19,375 ریال بوده است که با 26 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب بخش‌های خدمات متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل به 797,368 ریال رسید که با 24.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش در متوسط قیمت را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت طراحی بروشور 952,439 ریال بوده است که با 16.7 درصد کاهش در رتبه دوم کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است. متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) برابر با 1,550,825 ریال بوده است که با 15.3 درصد، رتبه سوم بیشترین درصد کاهش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت باز کردن لوله و فاضلاب به 735,000 ریال رسید که 1.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام خدمات بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تخلیه چاه به 1,189,286 ریال رسید که 2.4 درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت تعمیر استارت 477,726 ریال بوده است که با 6.1 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام خدمات بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی داشته است. در همین فصل متوسط قیمت پنچرگیری لاستیک اتومبیل به 71,172 ریال رسید که با 5.7 درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت تعویض صفحه کلاج موتور سیکلت معمولی تک سیلندر به 365,000 ریال رسید که 2.5 درصد کاهش در متوسط قیمت در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «حمل و نقل و انبارداری»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت بلیط مترو به 19,375 ریال رسید که 26 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش حمل و نقل و انبارداری را داشته است. متوسط قیمت کرایه مسافرت با سواری (بین شهری در داخل کشور) به 658,872 ریال رسید که با 25.7 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است. متوسط قیمت بلیط مسافرت با اتوبوس به خارج از کشور به 2,061,667 ریال رسید که با 11.1 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، رتبه سوم بیشترین درصد افزایش در متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت بلیط مسافرت داخلی با هواپیما 3,806,033 ریال بوده است که 11.4 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط مسافرت به خارج از کشور با هواپیما به 26,846,038 ریال رسید که با 4.2 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل (غیر سه ستاره) به 2,087,982 ریال رسید که 10.7 درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا را داشته است. همچنین متوسط قیمت یک پرس تخم‌مرغ نیمرو به 58,989 ریال رسید که با 4.5 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت کرایه یک شب اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه به 2,686,264 ریال رسید که 2.6 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت یک پرس چلوکباب برگ 387,369 ریال بوده است که با 2.1 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «اطلاعات و ارتباطات»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت کارمزد دریافت صورت حساب موبایل به 8,438 ریال رسید که 24.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش اطلاعات و ارتباطات را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) در داخل شهر به 53 ریال رسید که با 17.8 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مکالمه تلفن (ثابت) با خارج از کشور به 3,356 ریال رسید که 13.6 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت مکالمه تلفن همراه اپراتور دوم (ایرانسل) 737 ریال بوده است که با 0.9 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت حق بیمه اتومبیل سواری به 15,740,511 ریال رسید که 1.1 درصد افزایش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام منتخب بخش واسطه‌گری‌های مالی را داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت ویزیت دامپزشک به 284,607 ریال رسید که 5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی و وکالت به 451,608 ریال رسید که با 2.7 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش متوسط قیمت را در بین اقلام منتخب این بخش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت طراحی بروشور 952,439 ریال بوده است که 16.7 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت گواهی امضا به 256,330 ریال رسید که با 0.2 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت هزینه فتوکپی یک برگ A٤ به 5,825 ریال رسید که 6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت نظافت راه پله به 643,051 ریال رسید که با 2.4 درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت نظافت منزل (اجرت یک کارگر در یک روز) 879,787 ریال بوده است که 4 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «آموزش»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت هزینه یک جلسه آموزش رانندگی به 424,542 ریال رسید که 5.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش آموزش را داشته است. همین فصل متوسط قیمت هزینه یک دوره آموزش حسابداری به 4,233,927 ریال رسید که با 3.9 درصد رتبه بعدی بیشترین درصد افزایش متوسط قیمت را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت شهریه یک واحد از دروس عمومی در دانشگاه آزاد 440,033 ریال بوده است که 6.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت شهریه سال اول دوره متوسطه اول (سال هفتم) غیرانتفاعی به 29,987,403 ریال رسید که با 5.5 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت کرایه تختخواب در آسایشگاه روانی به 12,527,858 ریال رسید که 35.5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش فعالیت‌های مربوط به انسان و مددکاری اجتماعی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت هزینه نگهداری ماهانه فرد سالمند 12287403 ریال بوده است که با 27.9 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت هزینه نگهداری از بیمار برای یک روز در منزل 797,368 ریال بوده است که 24.3 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت ام‌آرآی (MRI) به 1,550,825 ریال رسید که با 15.3 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «هنر، سرگرمی و تفریح»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی باغ‌وحش به 89,091 ریال رسید که 10.6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل در بین اقلام منتخب بخش هنر، سرگرمی و تفریح را داشته است. متوسط قیمت بلیط ورودی مکان دیدنی و تفریحی موزه 21,667 ریال بوده است که با 8.3 درصد رتبه بعدی بیشترین افزایش را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت حق عضویت یک ماهه بلیط موزه 31,526 ریال بوده است که 4.6 درصد کاهش نسبت به فصل قبل را در بین اقلام این بخش داشته است. در همین فصل متوسط قیمت بلیط وروردی مکان تاریخی به 38,864 ریال رسید که با 3.4 درصد کاهش، در رتبه بعدی بیشترین درصد کاهش متوسط قیمت قرار گرفته است.
تغییرات نسبت به فصل قبل بخش «سایر فعالیت‌های خدماتی»
در فصل زمستان سال 1398 متوسط قیمت تعمیر تلویزیون رنگی 696,309 ریال بوده است که با 6.6 درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را در بین اقلام منتخب بخش سایر فعالیت‌های خدماتی را داشته است. در همین فصل متوسط قیمت تعویض ترموستات یخچال به 478,046 ریال رسید که با 4.9 درصد افزایش رتبه بعدی بیشترین افزایش نسبت به فصل قبل را داشته است.
در بین اقلام منتخب این بخش، متوسط قیمت مبلغ دریافتی از یک عضو حقیقی بابت حق عضویت در اتحادیه طلا فروشان به 4,395,355 ریال رسید که این قلم در بین اقلام منتخب این بخش نسبت به فصل قبل بدون تغییر بوده است.ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

طرح زیست‌محیطی انتقال پساب شهری پالایشگاه تهران اجرایی می‌شود

سامانه پایش کرونا در خدمت خانواده صنعت نفت

توضیح وزارت نفت درباره تأمین مالی طرح‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی و مترو

راه اندازی 38 طرح با سرمایه گذاری بیش از 4.8 میلیارد دلاری

8 درصد مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است

شرکت بورس املاک تشکیل شد/ سرمایه اولیه: 5 هزار میلیارد تومان

واحدهای صنفی اقلام بهداشتی کرونا را از شرکتهای معتبر تامین کنند

نفس تالارهای پذیرایی به شماره افتاد

بانک کشاورزی،کشاورزان را صاحب ماشین آلات کشاورزی کرد

پیش‌بینی افزایش 15درصدی تولید آبزیان در کشور

رئیس کل سابق بانک مرکزی: برجام مشکل روابط بانکی ایران را حل نکرد/ «تقریبا هیچ» حرف دلم بود

روز متعادل تالار شیشه‌ای

آغاز ثبت‌نام وام کرونا برای مشاغل فاقد بیمه از دوشنبه

افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت غیرقانونی است/اضافه دریافتی مرجوع می‌شود

‫ساخت مخزن گل حفاری در مناطق نفت‌خیز جنوب‬

راهکارهای ساماندهی بازار ارز اواسط هفته جاری ارائه می شود

طرح توانیر برای تامین برق صنعت رمز ارز قانونی نیست

بورس املاک؛ مکانی برای ساماندهی بازار مسکن یا جولان سفته بازان؟

سکه 10 میلیونی شد

روز پرنوسان در بورس

تغییر وضعیت حضور 1.2 میلیونی کارکنان در کرونا

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کمتر به سراغ مشاغل خانگی می‌روند

آیا کیفیت شیر کاهش یافته است؟

کمیته تخصیص ارز به قطعه‌سازان تشکیل می‌شود

اسنپی ها تسهیلات خرد می گیرند

فصل تجارت سایت خبری تحلیلی اقتصاد

آگهی ها

  • بانک صادرات
  • بانک آینده
  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • فصل بانک، نشریه الکترونیکی تخصصی بانک

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.