گردشگری

دانستنی های رزرو مسافرخانه در تهران

فصل تجارت - بسیاری از مسافران به حقوق خود برای اقامت در مسافرخانه‌ها آگاه نیستند. این نا‌آگاهی موجب می‌شود در صورتی که شرایط یک مسافرخانه از استاندارهای لازم برخوردار نباشد نتوانند به آن اعتراض کنند و از حقوق خود دفاع کنند.

گردشگری ایران در واقعیت مجازی

فصل تجارت - هشتگ گفتگو یازدهم مهر با حضور کارشناسان به بررسی موضوع گردشگری ایران در واقعیت مجازی می پردازد.

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.