موفقیت

دیپاک چوپرا و گرنت کاردون؛ دو تن از الگوهای موفقیت

فصل تجارت - آشنایی و مطالعه زندگی‌نامه حرفه‌ای کارآفرینان موفق و همچنین مطالعه سخنان نویسندگان بزرگی همانند دیپاک چوپرا می‌تواند سبب ایجاد انگیزه برای شروع یک فعالیت جدید و همچنین الگوبرداری از زندگی آنان شود.

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.