مسکن

وام مسکن چند؟

فصل تجارت - مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا 280 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می‌شود

وضعیت قرمز اجاره مسکن

فصل تجارت - وضعیت قرمز اجاره مسکن؛ ببینید کشورهای دیگر چطور افزایش اجاره‌بها را کنترل می‌کنند.

© - www.fasletejarat.com . All Rights Reserved.